Demokrat Gündem
Demokrat Gündem
İzmir booked.net
+15°C
  • Demokrat Gündem EURO : 20.3824
  • Demokrat Gündem DOLAR : 18.8216
  • Demokrat Gündem STERLİN : 23.2444
Haberler / Güncel

Fatiha suresi okunuşu ve anlamı

21.01.2023 19:13:08

Fatiha Suresi İslam dünyasındaki en önemli surelerden bir tanesidir. Bunun sebebi ise Kur’an-ı Kerim’in ilk suresi olmasıdır. Toplamda 7 ayetten oluşmaktadır. Mekke döneminde inmiştir. Fatiha kelimesi başlangıç anlamına gelmektedir. İlk sure olduğundan dolayı adı Fatiha koyulmuştur. Fatihayı Şerife ve Elham duası olarak da bilinir. Fatiha suresi okunuşu farz ve sünnet namazlarında yapılır. Kısa olmasına karşılık, güzel sözler ve anlamlar içerdiği için manası oldukça derindir. İslami kaynaklarda Fatiha suresi hakkında önemli bilgiler bulabilirsiniz. Yazılışı, okunuşu, anlamı ve önemi gibi konuları öğrenmek için içeriğimizi okuyabilirsiniz.

Fatiha Suresi Arapça Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillâhi Rabbi’l-âlemîn

Er-Rahmâni’r-Rahîm

Mâliki yevmi’d-dîn

İyyâke na’budu ve iyyâke neste’în

İhdine’s-sırâta’l-mustakîm

Sırâta’l-lezîne en’amte aleyhim

Ğayri’l-meğdûbi aleyhim ve le’d-dâllîn.

Fatiha Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla

Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

O, rahmândır ve rahîmdir.

Ceza gününün mâlikidir.

(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

Bize doğru yolu göster.

Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin.

Fatiha Suresi Nuzul

Mushafta birinci, nüzûl sıralamasında 5. sûredir. Hz. Muhammed’in peygamberliğinin ilk yıllarında Mekke’de nâzil olduğu hususunda ittifak vardır. Kaynaklarda nüzûl sebebiyle ilgili özel bir olay yoktur. Kur’an’ın hem bir mukaddimesi hem de özeti gibidir. Ayrıca her müminin kıldığı namazın bütün rek‘atlarında rabbi ile konuşurcasına okuması ve bu sayede O’na yaklaşması murat edilmiştir.

Fatiha Suresi Konusu

Fatiha suresi ilâhî kitabın bütün amaçlarını; getirdiği mâna, bilgi ve hükümleri özet halinde bulundurduğunu söylemektedir. Kur’an-ı Kerîm’in gönderiliş amacı insanların dünya hayatını düzene koymak ve iyi (ilâhî irade, rızâ ve düzene uygun) bir dünya hayatından sonra ebedî huzura kavuşmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşabilmek için: 1. Emir ve yasaklara ihtiyaç vardır. 2. Bu emir ve yasakların hayata geçmesi, bunların kaynağının Allah olduğunun bilinmesine bağlıdır. 3. Bu imanı, bu bilgi ve şuuru desteklemek üzere de ödül ve ceza vaadi gerekir.

Surenin başından “yevmi’d-dîn”e kadar birincisi, “müstakim”e kadar ikincisi ve buradan sonuna kadar da ödül ve ceza vaadi ile –konuları desteklenmektedir. Kur’an-ı Kerîm’in bilgi ile ilgili bütün konuları “bilinmesi ve inanılması gerekenler” ve “yapılması gerekenler” diye ikiye ayrılabilir. Birincisinde Allah, peygamberlik, gayb âlemi hakkında bilgiler, öğütler, misaller, hikmetler ve kıssalar vardır. İkincisinde ise ibadetler, hayat düzeni gibi amelî, ahlâkî hükümler ve öğretiler vardır. Fâtiha sûresi bütün bunları ya sözü veya özüyle ihtiva etmektedir ya da bu konularda aklın önünü açarak ona ışık tutmaktadır.

“Hamd Allah’a mahsustur” cümlesi Allah Teâlâ’nın kendisini övgüye ve yüceltmeye lâyık kılan bütün yetkinlik sıfatlarını; “âlemlerin rabbi” ifadesi diğer yaratma ve fiil sıfatlarını; “rahmân ve rahîm” isimleri Allah’ın insanlara rahmet ve merhametinden kaynaklanan din kurallarını; “ceza ve hesap gününün sahibi” nitelemesi kıyamet hallerini ve âhiret âlemini; “Yalnız sana kulluk ederiz” kısmı iman, ibadet ve sosyal düzeni; “Yalnız senden yardım dileriz” cümlesi amellerde ihlâsı ve tevhidi ifade etmektedir.

“Bizi doğru yola ilet” cümlesi ibadet, nizam, düşünce ve ahlâk çerçevesini, “nimete erdirdiklerinin yoluna...” kısmı gelip geçmiş örnek nesilleri, millet ve toplulukları; “gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil” bölümü ise kötü örnek teşkil eden ve hallerinden ibret alınması gereken geçmiş toplulukları içine almaktadır.

Fatiha Suresi Önemi

Allah’ın resulü, Ebû Saîd b. Muallâ isimli sahâbîye, Kur’an-ı Kerîm’deki en büyük sûreyi mescidden çıkmadan bildireceğini ifade buyurmuş, sonra da bunun Fâtiha olduğunu açıklamıştır (Buhârî, “Fezâ’ilü’l-Kur’an”, 9). Gerek yalnızca “elhamdülillâh” vb. şeklinde ifade edilen hamdin ve gerekse bütünüyle Fâtiha sûresinin değeri ve müminin dinî hayatındaki yeri hakkında birçok sahih hadis bulunmaktadır: “Zikrin en üstünü ‘lâ ilâhe illallah’, duanın en yücesi ‘elhamdülillâh’tır” (Tirmîzî, “Duâ”, 9). “Allah’a hamd ile başlamayan her önemli işin sonu güdüktür” (İbn Mâce, “Nikâh”, 19).

Yine birçok sahih hadiste Fâtiha sûresinin şifa özelliği ile ilgili açıklamalar yapılmıştır (meselâ bk. Buhârî, “Fezâ’ilü’l-Kur’ân”, 9).

“Eûzü” veya “istiâze” diye bilinen bu cümle, bu şekliyle bir âyet olmadığı için mushafa yazılmamıştır. “Kur’an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın” (Nahl 16/98) şeklinde buyurulduğu için Kur’an okumaya başlayanlar, besmeleden önce “eûzü...” ifadesini okumak suretiyle bu emri yerine getirmektedirler.

Fatiha Suresi Ne Zaman ve Nerede İnmiştir?

Mekke döneminde inen Fatiha suresi, tamamı tek seferde inmiştir. Mushafta birinci, Nuzul sıralamasında 5. Suredir.

Fatiha Suresi Kaç Ayetten Oluşmaktadır?

Fatiha suresi, 7 ayetten oluşmaktadır.

Fatiha Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

Fatiha suresi, Kur'an-ı Kerim'in ilk cüzünde bulunuyor. Fatiha suresi, ilk sure olduğu için ilk sayfada yer almaktadır.

Fatiha Suresi Neyi Anlatır?

Fatiha Suresi Allah’ın yüceliğini, ve yönetici olduğunu anlatır. Yaratıcı olup dünyayı ve evreni yönetmesinden bahsedilir. Mahşerin efendisi olduğunu ve doğru yolu gösterdiğini işaret eder.

Fatiha Suresi Günde Kaç Defa Okunur?

Fatiha suresini seher vakti 41 defa okumayı adet haline getirene Allah rızık genişliği verir, işlerini kolaylaştırır. Hayır için veya bir musibetten kurtulmak için günde 313 defa okunur veya 3 günde bin defa okunur.

Fatiha Suresi Kelime Anlamı Nedir?

Fatiha suresi adını, “başlangıç” anlamına gelen “Fatiha” kelimesinden almıştır.

Fatiha Suresi Ne Zaman Okunmalıdır?

Fatiha Suresi namazların birinci ve ikince rekatlarında okunmalıdır.

Fatiha Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Diğer her surede olduğu gibi Fatiha abdestsiz şekilde ezberden okunabilir. Ancak Kuran üzerinden okunmak istendiğinde abdest alınması şarttır.

 

 

 

 

Yorum Ekle
Yorumlar
Henüz Yorum Eklenmemiş